Chuyên mục: Biển Chức Danh

Biển Chức Danh hay còn gọi là Kệ Chức Danh những điều bạn nên biết.

  • Ngay nay nên kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Đồng nghĩa với việc có rất nhiều công ty ra đời. Mỗi một công ty sẽ có nhiều phòng ban , bộ phận, nhiều vị trí , nhiều chức danh khác nhau.
  • Vì vậy Biển Chức Danh ra đời như một lẽ tất yếu. Nó nói rõ chức vụ của một người cụ thể trong công ty. Nó được làm bằng nhiều chất liệu khách nhau như Biển chức danh để bàn gỗ, Mica …..
  • Một ví dụ cho kệ chức danh như . Tổng giá đốc Đinh Văn Thành , Trưởng Phòng maketing Phạm Hữu Phương …..
  • Giá kệ chức danh để bàn . để có bảng báo giá chi tiết xin liên hệ theo hotline công ty chúng tôi: 0936.947.888.